ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ป้ายยินดีต้อนรับ
 • Wan Shkrn Nakreiyn Baennexr
 • 07jun2567 Resize
 • Signed Cpd 28july67
 • Kickoff 16May67
 • Ministry Founding Day 132
 • Message President
 • Pirunrajbanner
 • Plans And Policies Cpd 2567 Banner
 • Message_Minister
 • Certificate66
 • Cheats Banner Silde
 • Cover Plan5 2566 2570
 • Head 2
 • Banner App Moac
 • 107
 • Pic Said Coop
 • Pic Said Coop2

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  แบนเนอร์อธิบดี
  แบนเนอร์เขต
  แบนเนอร์สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน "ธัญบุรีร่วมใจ แก้ไขหนี้ ชี้ทางรอด"
  • วัฒนาธรรมองค์กร ค่านิยม
  • แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี
  • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
  • แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • ตลาดนำการผลิต
  • โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร
  • โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร
  • การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
  • ซุปเปอร์มาร์เก็ต Co-op ออนไลน์
  • ซุปเปอร์มาร์เก็ต Co-op ออนไลน์
  • ซุปเปอร์มาร์เก็ต Co-op ออนไลน์
  • เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โ ครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 1% ปี 2567
  • เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โ ครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 1% ปี 2567
  • เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โ ครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 1% ปี 2567
  • รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน "ธัญบุรีร่วมใจ แก้ไขหนี้ ชี้ทางรอด"

  • วัฒนาธรรมองค์กร ค่านิยม

  • แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

  • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5

  • แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • ตลาดนำการผลิต

  • โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร

  • โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตรกร

  • การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

  • ซุปเปอร์มาร์เก็ต Co-op ออนไลน์

  • ซุปเปอร์มาร์เก็ต Co-op ออนไลน์

  • ซุปเปอร์มาร์เก็ต Co-op ออนไลน์

  • เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โ ครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 1% ปี 2567

  • เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โ ครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 1% ปี 2567

  • เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โ ครงการพิเศษ ดอกเบี้ย 1% ปี 2567

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  สํานักนายกรัฐมนตรี
  จังหวัดปทุมธานี
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

  เมนูอื่นๆ

  Layer 01
  Layer 02
  Layer 03
  Layer 04
  Layer 05
  Layer 06
  Layer 07
  Layer 08
  Layer 09
  Layer 10
  Layer 11
  Layer 12
  Layer 13
  Layer 14
  Layer 15
  Layer 16
  Layer 17
  Layer 18
  Layer 19
  Layer 20
  Layer 21
  Layer 22
  Layer 23
  Layer 24
  Layer 25
  Layer 26
  Layer 27
  Layer 28
  Layer 29
  Layer 30
  Layer 31

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Layer 1
  Layer 2
  Layer 3
  Layer 4
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ภาพข่าวและภาพวิดีทัศน์จากเว็บไซต์ freepik.com
  Copyright © 2022 By Pathum Thani Provincial Cooperative Office

  BACK TO TOP